გამოფენები

გამომსახველობითი ენა და მისი საწყისები: კინეტიკური ენის დაბადაება

2 დეკემბერს, 19:00 საათზე, თბილისის ფოტოგრაფიისა და მულტიმედიის მუზეუმი, თბილისის ფოტო ფესტივალთან ერთად გიწვევთ საჯარო ლექციების სერიაზე “გამომსახველობითი ენა და მისი საწყისები: კინეტიკური ენის დაბადება”, რომელსაც ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე გაუძღვება.

XX საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული გამომსახველობით ხელოვნებასა და ხელოვნების თეორიაში აქტუალური თემაა ახალი გამომსახველობითი ენის ძიება, რომელიც მისი არქაული შრეების თეორიულ და პრაქტიკულ რეკონსტრუქციას გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარ ძიებებს სხვადასხვაგვარი მიზნები და დანიშნულებები აქვს თეორიულ დისკურსებსა და გამომსახველობით ხელოვნებაში, მათ უზარმაზარი ზეგავლენა აქვთ ერთმანეთზე, იმდენად, რომ არც ხელოვნების გაგებაა შესაძლებელი თეორიის მიუშველიებლად და არც ხელოვნებისგან მოწყვეტილი თეორიის.

საჯარო ლექციების სერია ორი მოხსენებისგან შედგება:
“მოძრავი სურათები - კინეტიკური ენის დაბადაება”, რომელიც 2 დეკემბერს ჩატარდა და “მეტყველი სურათები - ფიზიოგნომია”, რომელიც 8 დეკემბერსაა დაგეგმილი

დასწრება თავისუფალია.

 

გალერეა
უკან გასვლა