გამოფენები

გატეხილი ზღვა

“გატეხილი ზღვა“

ნატა სოფრიმაძე და ირინა სადჩიკოვა 

გამოფენის გახსნა 
„სტამბა“
მ. კოსტავას ქ. 14

გალერეა
უკან გასვლა