ირანული ფოტოგრაფია

შადი ღადირიანი, პეიმან ჰუშმანდზადე, ჰასან სარბახშიანი, ნიუშა ტავაკოლიანი, გოჰარ დაშთი, არაშ ჰანაე, მეჰრან მოჰაჯერი, მიტრა ტაბრიზიანი
უკან გასვლა